وی بی پارس

  • نویسنده : admin
  • بازدید : [] مشاهده
  • دسته بندی : دسته: وی بی


روشهای نوین آبیاری در سالهای اخیر رشد خوبی داشته اما هنوز تا رسیدن به نقطه ایده آل فاصله زیاد است.