وی بی پارس

  • نویسنده : admin
  • بازدید : [] مشاهده
  • دسته بندی : دسته: وی بی

نماینده مردم رودسر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در این صورت، روز سه شنبه مجلس در سه شیفت کاری باید استیضاح را بررسی کند.

وی گفت: به وزرا و استیضاح کنندگان توصیه
شده است کمتر از وقت قانونی خود استفاده کنند و وزرا حدود دوساعت از وقت
قانونی شان و استیضاح کنندگان یک ساعت و نیم از فرصت قانونی خود را به بیان
دیدگاههایشان بپردازند.

عباسی تاکید کرد: در هر صورت این موضوع قابل
مدیریت و پیش بینی نیست و به اظهارات استیضاح کنندگان بستگی دارد؛ زیرا
وزرا می توانند از فرصت قانونی برای دفاع از خود استفاده کنند.

مطابق ماده ۲۲۵ آئین نامه داخلی
مجلس وزرای مربوطه از تاریخ اعلام وصول استیضاح ۱۰ روز فرصت دارند تا با
حضور در صحن مجلس شورای اسلامی به محورهای استیضاح پاسخ دهند و مجدداً از
مجلس رأی اعتماد بگیرند.

گفتنی است استیضاح آخوندی در طی
بروز حوادث مکرر هوایی، ریلی و جاده ای و استیضاح ربیعی به دلیل مشکلات
زیرمجموعه این وزارتخانه از جمله در حوزه شرکت های سرمایه گذاری و مشکلات
حوزه کارگری به جریان افتاده است.