وی بی پارس

  • نویسنده : admin
  • بازدید : [] مشاهده
  • دسته بندی : دسته: وی بی


متاسفانه به جای نظارت دقیق بر کیفیت و ایمنی ساخت و سازها در بسیار مواقع با مواردی همچون امضاء فروشی و جعل سند روبرو هستیم.