وی بی پارس

  • نویسنده : admin
  • بازدید : [] مشاهده
  • دسته بندی : دسته: وی بی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر،

  پژوهشگران این مرکز با استفاده از تجارب قبلی شبیه سازی و با به کارگیری روش دستی بومی سازی، موفق به شبیه سازی سه بز از نژاد مورسیا شدند.

محققان پژوهشکده زیست فناوری رویان اصفهان پیش از این با بومی‌سازی فناوری‌های نوین تولید‌مثل موفق به شبیه سازی بز از نژادسانن و آلپاین شده بودند.

این مرکز پژوهشی با ده سال فعالیت پژوهشی هم اکنون در زمینه شبیه سازی در گونه بز و فارغ از نوع نژاد،به فناوری تولید مثلی بومی سازی شده دست یافته است.

 

مورسیا گرانادا نژاد بومی جنوب شرقی اسپانیا است. این نژاد از بزهای اسپانیا به دلیل سهولت پرورش، مقاوم به آب و هوای گرم و خشک، تحمل مناسب شرایط نامساعد، چند قلوزایی و تولید شیر عالی مورد توجه قرار گرفته اند.

مورسیا در چند دهه اخیر به کشورهای آرژانتین، برزیل، مکزیک، آفریقای شمالی و ونزوئلا صادر می شود.

این نژاد تقریباً در ۲۸۰ روز دوره شیردهی، ۵۰۰ کیلوگرم شیر با پنج و سه دهم درصد چربی و سه و چهار دهم درصد پروتئین، تولید می کند.

وزن زنده بز ماده مورسیا حدود ۳۰ تا ۵۰ کیلوگرم و وزن زنده بز نر حدود ۵۰ تا ۶۰کیلوگرم است.